Ho Ren So เคล็ดลับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ แบบ TNI

" Ho Ren So " 
เคล็ดลับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ แบบ TNI         ขึ้นชื่อว่า ประเทศญี่ปุ่น จะนึกถึงเรื่อง การทำงานเป็นทีม เพราะชาวญี่ปุ่นถูกปลูกฝังให้คิดเพื่อส่วนรวม  องค์กร และประเทศ จะไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก เวลาทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นมักจะทุ่มเทในการทำงาน จะมีการวางแผนอยู่เสมอ  เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ราบรื่นภายใต้กฏ 3 ข้อ ที่สำคัญในการบริหารงานแบบทีมที่เรียกว่า “Ho Ren So” (โฮ-เร็น-โซ)

Ho Ren So (ほうれんそう) เป็นภาษาญี่ปุ่น ที่รวมมาจากคำ 3 คำคือ โฮโคะขุ เร็นระขุ และโซดัน ซึ่งแต่ละคำมีความหมายประกอบด้วย

Ho (ほう) มาจากคำว่า Hokoku คือ การรายงาน จะรายงานผลต่างๆให้ผู้สั่งงานทราบแบบ 5W1H(Who, What, Where, When ,Why and How) โดยรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นเพียงครั้งเดียว หรือถ้าเป็นงานที่ใช้ระยะเวลานาน อาจมีการบอกความคืบหน้าเป็นระยะ

Ren (れん) มาจากคำว่า Renraku คือ การติดต่อสื่อสารหรือแจ้งข้อมูล การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อผู้สั่งงาน หรือผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานอย่างยิ่ง

So (そう) มาจากคำว่า Sodan คือ การปรึกษาและการขอคำชี้แนะหรือคำแนะนำ ในการทำงาน การปรึกษาผู้สั่งงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการปรึกษาที่ดี ผู้ปรึกษาควรมีแนวทางการแก้ปัญหาของตัวเราเอง ก่อนไปปรึกษา

          การติดต่อสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญ จากแค่ 3 คำนี้ “Ho Ren So” พาไปสู่การบริหารงานของญี่ปุ่นได้มีประสิทธิภาพ 
          ซึ่ง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ได้นำแนวคิดนี้มาถ่ายทอดผ่านการทำงาน ตลอดจนเป็นแนวคิดพื้นฐานในการสอนและสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา ในมุมมองของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) ได้นำมาปรับใช้ภายใต้  โครงการ “โปรเจคเฮ้าส์”


 โครงการ “โปรเจคเฮ้าส์” เป็นโครงการเดียวที่มีเฉพาะในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB)  ซึ่งเน้นให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ได้ทำงานร่วมกัน เปรียบเสมือนบริษัทจำลองขนาดย่อมและเป็นสนามทดสอบของการใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริง

      รวมถึง บ้านก็อดฟรี (GODFREY) ได้ใช้ระบบการทำงานที่มี Ho Ren So เป็นหลักในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการรายงาน การติดต่อสื่อสาร และการปรึกษา ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอในการทำงาน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้นจากการที่ยึด Ho Ren So เป็นหัวใจหลัก ทำให้บ้านก็อดฟรีได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บ้านก็อดฟรีมีจุดเริ่มต้นจากการผลิตเซรั่มรักษาสิว  จากสารสกัดเปลือกมังคุด และต่อมาได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยการผลิต Feeodor Anti-Acne Whitening Cream ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืน มีส่วนผสมจากสารสกัดMeadowfoam Seed Oil ช่วยลดลอยแผลเป็น หลุมสิว รอยดำ รอยแดงจากสิว และจุดด่างดำบนใบหน้า จึงทำให้ปัจจุบันบ้านก็อดฟรีประสบความสำเร็จไปอีกขั้น โดยลูกค้าให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และให้การตอบรับที่ดีเสมอมา และปัจจุบ้านก็อดฟรีได้ใช้ Ho Ren So อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 

เรียบเรียงโดย : เอมประภา นพวงศ์ ณ อยุธยา
SHARE :