รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าพบบริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาเกี่ยวกับ การรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ทั้งนี้ ทางสถาบัน ขอขอบคุณ บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับทางสถาบันมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 
SHARE :