เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี,  รศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ และดร.มหรรณพ ฟักขาว หัวหน้าโครงการวิจัย เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Mr.KAWAMURA Hironori, Chief Representative for Asian Region และ คุณเดชา ไชยนาพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ ที่ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Bangkok ทั้งนี้ ทางสถาบันขอขอบคุณ NEDO ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนและความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับทางสถาบัน
SHARE :