สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.วิฐิณัฐ ภัครพรมินทร์ คณบดี และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์และการวิจัย รวมไปถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SHARE :