เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายบัญชา สืบกระพัน ผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสวนหลวง เข้าพบ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และคุณสุวรรณภา เรืองศิลป์กลการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อขอบคุณที่ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของสถาบัน เป็นที่ลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเขตสวนหลวงและสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตสวนหลวง 
SHARE :