Creative Market : CM
การตลาดเชิงสร้างสรรค์

คิดใหม่+ทำใหม่+ให้ "ลูกค้ายอมรับในความแปลกใหม่"

          ที่นี่มีรายวิชาที่แตกต่าง เป็นแห่งแรก และหนึ่งเดียวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สไตล์ญี่ปุ่น การตลาดและการพัฒนาบริการสไตล์ญี่ปุ่น หรือ การตลาดธุรกิจหนึ่งเดียว โดยหลักสูตร เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง มีการสอนภาษาญี่ปุ่น การดำเนินธุรกิจและการตลาดแบบญี่ปุ่น ที่จะถูกถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ และรับฟังทุก ๆ ความคิด เรามีเวทีให้นักศึกษาปลดปล่อยมันออกมาโลดแล่น และทุนการศึกษาต่างประเทศมีเปิดรอให้ทุกคน สร้างโอกาสเพื่อรับมัน

สถาบันเรามี..

- มีทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- มีโอกาสได้งานทำ 100%
- มีโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

...สมัครเรียนคลิ๊ก...
SHARE :