ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ Poona College of Arts ประเทศอินเดีย          ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "New Trends in Commerce Economics, Banking, Cooperation, Management, Computer Science, IT &​Environment"at Poona College of Arts, Science &​Commerce, Maharashtra, India ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ.2562 ในหัวข้อ “The new trend of Thailand tourism focus on Indian tourists as the high purchasing power market in Thailand” ในการบรรยายได้นำเสนอแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจของไทยทั้งในส่วนที่เป็น Indoor shopping places เช่น Icon Siam หรือ Outdoor shopping place เช่น Asiatique the Riverfront Riverside โดยมุ่งทำการตลาดประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในรัฐมหาราษฏระ ซึ่งเป็นรัฐที่มี GDP สูงที่สุดในประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 13 ของประเทศ อันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสนใจ
    
     

         งานประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศ ภายในงาน ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญได้รับเกียรติบัตรจาก Professor Dr.Shaikh Aftab Anwar, Principle College of Arts, Science and Commerce และโล่เกียรติคุณจาก Dr.Rafiq Sarkhawas, College Trusted Authorities (กรรมการสภาสถาบัน) SHARE :