ชมรมเกียร์ TNI เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Honda eco Mileage Challengeชมรมเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TNI เข้าร่วมการแข่งขัน Honda eco Mileage Challenge หรือการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง จัดโดยบริษัท บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด บุรีรัมย์ จำนวน 2 ทีม คือ ในประเภทรถตลาด และประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 

    


    ทางสถาบันฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ใช้หลักการ MONOZUKURI ตามนโยบายสถาบัน โดยมีการพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมโดยนำปัญหาจากรุ่นพี่มาพัฒนา รถให้ดีขึ้นจากเดิม 

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันประเภทรถตลาด มีสถิติ 115.288กิโลเมตร/ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 32.535กิโลเมตร/ชั่วโมง

ประเภทรถประดิษฐ์มีสมาชิก 4 คน
1.นายฮาฟิซ หะมะ สาขาวิศวกรรมยานยนต์
2.นายชารีฟ โกบบาหลี  สาขาวิศวกรรมการผลิต
3.นายซบรี่ วันทอง   สาขาวิศวกรรมยานยนต์
4.นายณัฐกมล ศรีไสยเพชร สาขาวิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ภาสกร  พันธุ์โอภาส

ประเภทรถตลาดมีสมาชิก 4 คน
1.นายสุทธิพงศ์ รัตนวิจิตร  สาขาวิศวกรรมยานยนต์
2.นายณัชพล พรหมสุวรรณ์  สาขาวิศวกรรมยานยนต์
3.นายบุญยกร รักธัญญาการ  สาขาวิศวกรรมยานยนต์
4.นายปภินวิทย์ บุญซื่อ  สาขาวิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุระ ลาภทวี
SHARE :