อาจารย์และนักศึกษา TNI เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท เอส เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


      ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์ คณาจารย์ และนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท เอส เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ดร.สมชาย) เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยอาจารย์และนักศึกษาได้ลองผสมสีและกลิ่นน้ำหอมเพื่อผลิตสบู่ตามที่ตนเองชื่นชอบ,  เรียนรู้วิธีบรรจุหีบห่อด้วยตนเอง,ได้ลองตีโฟมล้างหน้าให้ฟูนุ่ม และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ CSR ของบริษัทโดยมีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ 

        

SHARE :