กลุ่มนักวิจัยคณะไอที TNI รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานวิจัย ระบบการควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง อัจฉริยะ 4.0

    กลุ่มนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยหัวข้อ ระบบควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอัจฉริยะ 4.0 ภายในงาน มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561
    ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยหลากหลายสาขา โดยผลงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ TNI ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ อยู่ในกลุ่ม งานวิจัยด้านการเกษตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Internet of Things หรือ IoT เข้ามาควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
   

กลุ่มนักวิจัยประกอบด้วย

1) รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธ์   ที่ปรึกษาโครงการ

2) รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล        หัวหน้าโครงการวิจัย

3) นายธนพัฒน์ กมลพงศ์สกุล    ผู้ช่วยนักวิจัย

4) นายชรัตน์ ขำแสง                 ผู้ช่วยนักวิจัย (ศิษย์เก่าหลักสูตร MIT)SHARE :