มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ การแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA)

        

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จัดการแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560SHARE :