นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนรับทุนไปทำวิจัย 3 เดือน ที่ National Institute of Technology, Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น

นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศุภโชค เกียรติกิติกูล, นายชรัตน์ ขำแส, นายพงศกร อยู่สุข   ได้รับทุน JASSO ไปทำวิจัย 3 เดือน ที่ National Institute of Technology, Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง วันที 31 ต.ค. 2559 – 27 ม.ค.2560 
SHARE :