ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม DREAM TEAM

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  

ในการแข่งขัน ERM (Enterprise Resource Management) Challenge 2016

ระดับ Region (South-East Asia)

ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2559


ประกอบด้วย

1. นายธนาธิษณ์ ธนกิจกุลไพศาล (BJ)

2. นายวิยุตติ์ ตรีวิจิตร (BJ)

3. นางสาวณัฏฐณิชา คงตระกูลธรรม (AC)

4. นายณัฐกิตต์ สุวิทย์ศักดานนท์ (IM)

5. นายศุภกานต์ ศิริบรรเทิง (BJ)


   โดยประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีด้วยกัน 5 ประเทศ รวมทั้งหมด18 ทีม ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 6 ทีม, ประเทศสิงคโปร์ 6 ทีม, ประเทศอินโดนีเซีย 2 ทีม, ประเทศฟิลิปปินส์ 2 ทีม และประเทศไทย 2 ทีม คือ BRAINY จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ DREAM TEAM จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
SHARE :