TNI Run Together ครั้งที่ 5


    เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 06.00น. ที่ผ่านมา ชมรมเซ-อิ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) ได้จัดโครงการ วิ่งเพื่อสุขภาพ "TNI Run Together"  ครั้งที่ 5 โดยมี อาจารย์สุรวัชร ยิ่งสวัสดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น 600 คนSHARE :