นศ.สาขา IB ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายโครงการการแข่งขัน DTN New Biz Idea 2016

    ขอแสดงความยินดีกับทีม ETHELFREY ตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จาก 48 ทีมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน DTN New Biz Idea 2016


    จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และได้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย ณ งาน Engineering Expo 2016 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันที่ 3 กันยายน 2559

ภายในทีมมีรายนามสมาชิกดังต่อไปนี้

น.ส.ทัตพิชา ทรงประสิทธิ์ บ้าน GODFREY หลักสูตร IB ชั้นปี 4

น.ส.วรรณกานต์ ชูกุล บ้าน ETHELBERT หลักสูตร IB ชั้นปี 3

น.ส.กัญญาวีร์ จงจิตสำราญ บ้าน GODFREY หลักสูตร IB ชั้นปี 1

    ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม ETHELFREY ได้ส่งสินค้า/บริการในไอเดียที่มีชื่อว่า 'Social Travelling' ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสังคม ใช้ความสำราญสร้างสรรค์โลก SHARE :