คณะวิศวกรรมศาสตร์ TNI จัดกิจกรรม Soccer Lego Robot TNI-NIT Nagaoka College 2016

รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการแข่งขัน

Soccer Lego Robot 2016 ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

และ Nagaoka College (NIT) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559


  SHARE :