นศ.TNI รับใบประกาศนียบัตรจาก Tohoku IT ประเทศญี่ปุ่น

    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ms.Yada Kongniratsaiyakul) และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (Ms. Thunchanok Chusangsook) ได้เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Tohoku Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 เม.ย.-18 มิ.ย.59 ทั้งนี้ทาง Tohoku Institute of Technology ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อ 14 มิ.ย. 59

SHARE :