คณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขา LM ศึกษาดูงานที่ บมจ. การบินไทย

        คณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) นำโดยอาจารย์วุฒิพงษ์ ปะวะสาร และอาจารย์ปณภา ดวงดาว เข้าศึกษาดูงานด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ฝ่ายช่าง) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

      
SHARE :