สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

"Waste Elimination in Assembly Line Training Registration 2019"

ระหว่างวันที่ 4-5 ต.ค. 62 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*หัวข้อการสัมมนา*

1.       งานสายการผลิตกับการทำ KAIZEN

2.       เครื่องมือคุณภาพ QC 7 Tools กับการลดความสูญเปล่าในสายการผลิต

3.       การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาสมดุลสายการผลิต (Simulation, OTRS และ Excel)

4.       Work shop การใช้โปรแกรม และตัวอย่างกรณีศึกษา

 

*ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท

*ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/QeMEv5DUkk2mZxCe9

*หมดเขตลงทะเบียนภายใน 20 ก.ย. 2562

*ติดต่อสอบถาม ผศ.อัญชลี โทร 02-7632600 ต่อ 2914SHARE :