Koma V2 จาก TNI ได้ลำดับที่ 2 จากการแข่งขัน KOMA TAISEN 2018

Koma V.2 จาก TNI ได้ลำดับที่ 2 ในกลุ่ม D จากการแข่งขัน KOMA TAISEN 2018 in Bangkok


    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)  ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน KOMA TAISEN 2018 in Bangkok  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีบริษัท CASTEM (Siam) Co., Ltd. เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันทีม Koma V.2 จาก TNI ได้ลำดับที่ 2 ในกลุ่ม D (กลุ่มระดับอุดมศึกษา) 

 

    KOMA TAISEN คือ การแข่งขันลูกข่าง เป็นการแข่งขันที่ใช้ฝีมือผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปเหล็ก เป็นลูกข่างและนำมาแข่งขันกัน 

 

   SHARE :