ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและหัวหน้าโครงการ TNI Poll สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เข้าพบท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดร.ยุทธศักดิ์ ศุภสร เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอีสานใต้ หรือที่รู้จักในชื่อ “นครชัยบุรีนทร์” ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 256SHARE :