นศ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเต​อร์ TNI และ นศ.ป.เอก ​Kochi University of Technology ได้รับรางวัล Best Paper Award

TNI ร่วมจัดงาน IEEE Management and Innovation Technology International Conference 2016 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี


โดยนายปฏิญญา เกตุทอง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเต​อร์​​ ซึ่งทำ​วิ​​จัยร่วมกับนายชัชไชย วรรณบูรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก ​Kochi University of Technology  ได้รับรางวัล Best Paper Award (Gold Award) หัวข้องานวิจัยคือ 'A CMOS Chaotic Jerk Oscillator with Smoothly Balanced-to-Unbalanced Transition of Double-Scroll Attractors' อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.วิมล แสนอุ้ม ​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ​ รศ.ดร.บรรลือ ศรีสุชินวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และ ศ.ดร.ทาชิบานะ มาซาโยชิ Kochi University of Technology

Prof. Dr. Manfred Glesner จาก Institut für Datentechnik Mikroelektronische Systeme มหาวิทยาลัย Technische Universität Darmstadt, จากประเทศ Germany ​เป็นผู้มอบรางวัล​
SHARE :