ทีม CarreraZ Racing ชมรมเกียร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามแข่งรถปทุมธานีสปีดเวย์ ในปีนี้ สถาบันได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท  1. Student Formula Engine 2. Student Formula EV โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขัน 57 คน จากสาขา AE, PE ,IE, EE, IM และ DGE นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาตามหลัก MONOZUKURI ของสถาบัน ทำการวิจัยและพัฒนารถสร้างรถ Formula Student เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย มีทีมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ส่งรถ Student Formula เข้าร่วมการแข่งขันประเภท รถ Formula Engine ทั้งหมด 29 ทีม และ รถ Formula EV 7 ทีม

  

          สรุปผลของทีม CarreraZ Racing Engine สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครบทุก Station  ผลการแข่งขัน ประเภท Formula Engine ได้ลำดับที่ 11 จาก 29 ทีม และ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท รถ Formula EV รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 SHARE :