รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ

 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 18 พฤศจิกายน 2563

สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 4 ธันวาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร.02-7632623 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

รายละเอียดประกาศและใบสมัคร คลิก 

SHARE :