ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 003/2564 เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ  การศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 Click


SHARE :