รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย Mr.Hideo Yoshihara ที่ปรึกษาอธิการบดี และ Mr.Sozo Yamamoto เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่หารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับ Ms. YURUGI Yoshiko, Chief Representative  Mr. YONEKURA Hidenori, Representative   Mr. Decha Chainapong, Director Mr. Teepakorn Soponpanitkit, Coordinator ที่ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Bangkok Office เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

SHARE :