ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้จัดทำโครงการหอพักดี HAPPY LIFE หอพักที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 แล้ว 4 แห่ง

                                            มอบส่วนลดค่าเช่าให้กับนักศึกษา 10%”

หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) เช่น สำเนาบัตรนักศึกษา นำไปแสดงกับเจ้าของหอพักหรือผู้ดูแลหอพัก เพื่อขอรับส่วนลด และสามารถติดต่อโดยตรงตามรายละเอียด ด้านล่างนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนินทร์  ชาติ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Tel. 027632621 / 0814495050

E-mail: chanin@tni.ac.th   SHARE :