ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 075/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564

เรื่อง เลื่อนกำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

รายละเอียดประกาศสถาบัน ฉบับที่ 075/2564 คลิก

แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับเงินค่าเข้าร่วมพิธีคืน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfePyvns8V3KJMcjgParydJ_rCtOb4ibwPICaXaGO9mw21a2w/viewform
SHARE :