ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 010 /2565

เรื่อง กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 Click


ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 011/2565
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 Clickสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-4


SHARE :