สูจิบัตร พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11

ประจำปีการศึกษา 2562 https://www.tni.ac.th/home/storage/document/e_brochure/TNI_2562.pdf

สูจิบัตร พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12

ประจำปีการศึกษา 2563 https://www.tni.ac.th/home/storage/document/e_brochure/TNI_2563.pdf


แผนที่ สวนหลวง ร.9

หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าร่วมงาน สามารถจอดรถได้ทุกลานจอด

2. สำหรับผู้ที่เข้าสวนหลวง ร.9 หลัง 9.00 น. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าสวนสาธารณะตามอัตราของกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-4 SHARE :