พิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวให้โอวาท แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน 


ดูพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ย้อนหลัง ได้ที่ https://web.facebook.com/ThaiNichi/videos/368995245108729


SHARE :