สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดพิธีร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่น ฯพณฯ ชินโซ อาเบะ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 65 และร่วมลงนามไว้อาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 65


        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่น ฯพณฯ ชินโซ อาเบะ โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

        ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวอาเบะ ที่มีต่อสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ตลอดมา โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้ส่ง ฯพณฯ โยชิโร โมริ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ผู้แทนของ ฯพณฯ ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มาเข้าร่วมพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดย ฯพณฯ ชินโซ อาเบะ ได้เขียนชื่อสถาบัน เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยลายมือของท่าน และได้ส่งมาให้สถาบันฯ 


        ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ได้เดินทางมาเยือนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ด้วยตนเอง ซึ่งในขณะนั้นท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น และในปี พ.ศ. 2556 ท่านเดินทางมาเยือน TNI อีกครั้ง ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นสมัยที่ 2

        นอกจากนั้น ท่านยังได้ร่วมผลักดันให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น

        การจัดกิจกรรมนี้นอกเหนือจากเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่น ฯพณฯ ชินโซ อาเบะ แล้ว ยังได้บอกเล่าถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง ฯพณฯ ชินโซ อาเบะกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษารุ่นใหม่ๆ ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงคุณูปการที่ท่านมีต่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเสมอมา

       โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมลงนามไว้อาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย


SHARE :