ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 062 / 2565

เรื่อง กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 Click

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-4

fackbook : https://www.facebook.com/TNI.StudentAffairsSHARE :