ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) นายภคิน ธรรมธรสิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  นางสาวจิราทิพย์  ศรีเอี่ยมกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวพรรณนิภา ปานดำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ“HERO Stock Learning” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ FINANSIA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนในหลักทรัพย์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง โดยใช้เครื่องมือการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ Finansia HERO ที่ตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล ระบบเทรดจำลองที่เป็นโครงการแข่งขันเทรดโดยใช้ข้อมูลบนระบบเทรดจริง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 128 คน  ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์สมบัติ วรินทรนุวัตร


นายภคิน ธรรมธรสิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ

นางสาวจิราทิพย์ ศรีเอี่ยมกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


นางสาวพรรณนิภา ปานดำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 SHARE :