เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ให้การต้อนรับ Mr.Kensaku Morita,Visiting Professor, Okayama University of Science และคณะผู้บริหารจาก Kake Educational Institution ทั้งนี้ได้หารือการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง TNI และ Kake Education Institute อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน และการประกวดภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ได้แก่

1. Digital Lean Manufacturing System and Logistics Management Academy, Smart Logistics, Faculty of Business Administration by Mr.Wuttipong Pawasarn, Head of Logistics and Supply Chain Management Program.

2. EV /Automotive Testing Center, K Building by Dr. Mahunnop Fakkao, Associate Dean of Strategic Planning and Student Affairs, Faculty of Engineering

3. Engineering Workshop C Building, 1st Floor, by Dr. Don Kaewdok, Head of Robotics and Lean Automation Engineering Program, Faculty of Engineering

4. Automation Control Room, C Building, 2nd Floor, Room C 208, by Dr. Don Kaewdok, Head of Robotics and Lean Automation Engineering Program, Faculty of Engineering

5. TNI Library

SHARE :