ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                                           วิทยาลัยนานาชาติ และคณะบริหารธุรกิจ

                                       วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น.

                                          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

                                       วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 – 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ https://web.facebook.com/TNI.StudentAffairs
SHARE :