เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภา พร้อมด้วย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ดร.โมริยามะ มาซาฮิโตะ (Dr.MORIYAMA Masahito) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้ติดตาม ในการเข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


   ในการมาเยือนครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดูการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมมุมหนังสือของท่านชินโซ อาเบะ และพูดคุยกับนักศึกษาของ TNI อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นหลิวเป็นที่ระลึกและประดับป้ายชื่อสะพานไทย-นิจิ อีกด้วย


    ดร.โมริยามะ มาซาฮิโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า จะให้การสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆ แก่นักศึกษาของสถาบัน โดยส่งผ่านมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่สถาบันมีความร่วมมือ (MOU) อยู่แล้ว ให้ได้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น และแสดงความชื่นชมนักศึกษาของสถาบันที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง รวมถึงนักศึกษาที่อยากจะไปทำงานที่ญี่ปุ่น หรืออนาคตอยากจะเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

    ด้าน รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี กล่าวว่า ทางสถาบันได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆ และยังได้เสนอแผนการจัดตั้งวิทยาลัยโคเซ็น (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง) ขึ้นที่สถาบัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางผู้บริหารโคเซ็นจากประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีและยินดีให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในญี่ปุ่นและในประเทศไทย
SHARE :