นักศึกษาสาขา IB ชนะเลิศการแข่งขัน E-learning Supply Chain Logistics Contest ครั้งที่ 2

นักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าทดสอบความรู้ออนไลน์ E-Learning Supply Chain Logistics Contest ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค.59 จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย นางสาวฟ้าคราม ศรีทอง นศ.IB ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท) และ นางสาวนภัสสร ชูประวัติ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เงินรางวัล 2,000 บาท)  
SHARE :