ดร. ภัสด์ พุทธาพิพัฒน์ True Digital Group บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา DGE และ DSA

        ดร. ภัสด์ พุทธาพิพัฒน์  บริษัท True Digital Group (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE) และ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSA) ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ How to become data scientist-data engineering in the operational of big data สำหรับรายวิชา DGE-113 Exploratory to Digital Engineering and Artificial Intelligence เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 


            การบรรยายในครั้งนี้ ดร. ภัสด์ พุทธาพิพัฒน์ ได้อธิบายถึงบทบาทสำคัญของข้อมูลมหาศาล Big Data ในทุกรูปแบบ รวมถึง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ระบบ Big Data เก็บไว้ เช่น ข้อมูลการจัดเก็บสินค้า การขายสินค้า สินค้าเข้า-ออกเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท หรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด เพราะข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยรวม ทำให้ มีความต่างทางธุรกิจและเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นออกมาจากคู่แข่ง โดยมี ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) ให้การต้อนรับ 
SHARE :