ณัฐกฤษฏิ์ บุญเกตุ กาย - ศิษย์เก่าสาขา Human Resource รุ่นที่ 1

เจ้าของธุรกิจปิ้งย่างหม่าล่า Street Food และจำหน่ายแฟรนไชส์ Rhino หม่าล่า
วริฐา ภูมมะภูติ - ศิษย์เก่าสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น รุ่นที่ 1

Non Fuel Retail Manager - Shell Public Limited Company (Thailand)

"ได้เรียนรู้ด้านการบริหารคนแบบญี่ปุ่นซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลและพัฒนาคนได้จริง"

ดูแลและจัดการทั้งหมด 4 สาขา
กิตติยุวา สุวรรณธาร - ศิษย์เก่าสาขา Digtal Marketing รุ่นที่ 1

" เปิดใจ คิดนอกกรอบ มองหาประสบการณ์ใหม่จากการทำงาน " 

ผู้บริหาร Namizen by Kaisenmaru ธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก

จรัญพัฒน์ บุญยัง - พี่แน้ต ศิษย์เก่าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB รุ่น 1

“GLORY” เทคสตาร์ทอัพรายแรก สาย “วรรณกรรมออนไลน์”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร I บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) หรือ GLORY FOREVER

ศิษย์เก่าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB รุ่น 1
ชนินทร์ เล็กสหคุณ

" การตั้งบริษัทฯ ที่มีสายงานการขายเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จ คือความฝันของผม "

Sales & Marketing Manager | บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย)

คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการอุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ หน้า 1 จาก 1 หน้า