ชนินทร์ เล็กสหคุณ

" การตั้งบริษัทฯ ที่มีสายงานการขายเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จ คือความฝันของผม "

Sales & Marketing Manager | บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย)

คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการอุตสาหกรรม

ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ หน้า 1 จาก 1 หน้า