คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชั้น 5 อาคาร A เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ10250
โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2702, 2763 และ 2715   โทรสาร 0-2763-2700