ถึง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคน

อาจารย์ในนามคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจในการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมทักษาและความรู้ โดยทางคณะบริหารธุรกิจจะดูแลนักศึกษาทุกคน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาของเราเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ทักษะ การพัฒนาทางอารมณ์ และนำความรู้ไปพัฒนาสู่สังคม และขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนดีต่อสังคม และมีความสุขสมหวังทุกประการ " รักลูกๆทุกคน "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ