“โฮซะกะซัง และ เพื่อนชาวญี่ปุ่น อีก 4 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจาก Institute of Technologists หรือ IOT ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ให้มาเรียนและฝึกงานที่ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-12 สิงหาคม 2562) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)


          โฮซะกะซัง ได้เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ทักษะภาษาไทย ทั้ง การอ่านออกเสียง  และการเขียน อีกทั้งเรียนรู้การใช้ชีวิต จากเพื่อนนักศีกษา TNI  เช่น วิธีการสั่งอาหาร การเดินทาง การไหว้ และ การกล่าวคำทักทาย สวัสดีครับ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะไปฝึกงานที่ Mitsubishi Electric Automation Co., Ltd. รวมถึงการพาโอซะกะซัง ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเกาะล้าน โดยมีเพื่อนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ที่เป็นอาสาสมัครดูแล ถึงแม้จะมีอุปสรรคทางภาษาแต่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นกำแพงขวางกั้นมิตรภาพแต่อย่างใด

 


“ ผมชอบที่ได้เรียนภาษาไทย โดยเฉพาะตอนได้เรียนคำใหม่ๆ

แล้วสามารถพูดได้ ผมจะรู้สึกดีใจมาก แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าคนไทยใจดี มีน้ำใจ และก็น่ารัก

อีกอย่างที่ชอบมาก คือ อาหารไทย เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวคลุกกะปิ และข้าวไข่ดาวทรงเครื่อง

ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนครับ  


 SHARE :