หากพูดถึง ประเทศญี่ปุ่น แล้วนั้น ถือเป็นประเทศที่น่าอยู่ ด้วยปัจจัยความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สภาพแวดล้อมที่ดี ผนวกกับศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะถึง 6,852 เกาะ (ข้อมูล: https://th.wikipedia.org) มีอุณหภูมิและสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งหมด 4 ฤดู 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม


 ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม

 
ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนและฤดูหนาว เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์

       ญี่ปุ่นมีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง  และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งวัด พิพิธภัณฑ์ แถมมีความงดงามของธรรมชาติต่างๆ มากมาย เช่น แม่น้ำชิมันโตะ (Shimanto River) จ.โคชิ  ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณ จ.ชิซุโอะกะ และ จ.ยะมะนะชิ น้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 อย่าง คุซัทสึ ออนเซ็น (Kusatsu Onsen) จ.กุนมะ เป็นต้น อีกทั้งยังมีอาหารการกินที่หลากหลาย เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความ ศิวิไลซ์ เลยทีเดียว 

 


       สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ส่งเสริมให้นักศึกษาของสถาบันฯ ได้รับประสบการณ์จริง ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบัน TNI ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ถึง 63 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนกันทุกๆ ปี โดยสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษา ในรูปแบบต่างๆ เช่น
             §  ยกเว้นค่าเล่าเรียน/จ่ายค่าเรียน 50 %
             §  ส่วนลดค่าหอพัก/หอพักราคาถูก
             §  ค่าที่พักฟรี
             §  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JASSO และ ทุน MEXT
             §  ทุนจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เช่น มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้ต่อเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินฟรี
        ที่ผ่านมา TNI มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศญี่ปุ่น ร่วม 1,000 คน แต่สำหรับปีการศึกษา 62 มีนักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนรวม 360 คน แบ่งเป็น นักศึกษาจาก TNI ไปประเทศญี่ปุ่น จำนวน 154 คน และ นักศึกษาญี่ปุ่นมาประเทศไทย จำนวน 206 คน 

        ประสบการณ์อันสูงสุดของนักศึกษา TNI จากการไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทำให้ เรียนรู้ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้ฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน อีกทั้งได้เพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เรียนรู้การใช้ชีวิต กฏระเบียบต่างๆ และสัมผัสวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ไปโครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น กับ TNI

ได้ทั้งการเรียน ได้ภาษา ได้ทุน ได้เที่ยว ได้เพื่อน ได้ประสบการณ์ชีวิตเต็มร้อย

ขอขอบคุณ : เครดิตบนภาพSHARE :