นายจิรภาส กุลดิลก นศ.TNI ให้สัมภาษณ์ NHK ประเทศญี่ปุ่น


นายจิรภาส กุลดิลก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน TNI-NIT, Nagaoka College ประเทศญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนนักศึกษาไทย ให้สัมภาษณ์ NHK ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 10 มิ.ย.59


เทปข่าว:   https://www.dropbox.com/sh/wc2bkdp2tvkeisz/AAC3j1ENh5KAXe26Md3d4WaSa?dl=0SHARE :