ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา TNI ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1และรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรม MOS Olympic 2016 ระดับประเทศ

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ  BA Computer Club สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

ในการเข้าร่วมแข่งขันโปรแกรม MOS Olympic 2016 (การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013 ทั้ง Power Point, Word และ Excel) ระดับประเทศ  

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  

ซึ่งมีผู้เข้าร่วม แข่งขันประมาณ 300 คน จากทั่วทั้งประเทศ ภายใต้ทีมชื่อ " TNI Warriors"

โดยมีอาจารย์กัลยา นันทา ที่ปรึกษา และติวเตอร์  อาจารย์วิษณุ  เพ็ชรไทย ผู้ร่วมโครงการ

ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้


    นางสาวฟ้าคราม  ศรีทอง  นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBชั้นปีที่ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโปรแกรม MS Excel 2013 โดยได้รับใบประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

    นายกมล  เหลืองเมตตากุล นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) ชั้นปีที่ 1
ได้รับรางวัลชมเชย ในโปรแกรม MS Excel 2013


    นายเจตณัฐ  ไตรวิชชานันท์ นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชมเชย ในโปรแกรม MS Word 2013


ขอบคุณภาพสวยๆ จากบริษัท ARIT Co.,LTD.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1419046641455027.1073741842.591620374197662&type=3SHARE :