ประกาศผลการพิจารณาโครงการประกวดคลิปวีดีโอ ระดับชาติ ปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี

ประกาศผลการพิจารณาโครงการประกวดคลิปวีดีโอ ระดับชาติ ปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี

หัวข้อ “การดำเนินชีวิตแบบมีความสุขตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

ทีมนายกฤตเมธ สิริปิลันธนากร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1


กำหนดการรับรางวัล (เกียรติบัตร) วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559

เวลา 09.30 น. ณ ห้อง A 601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.เอิบ พงบุหงอ โทร.081-9873767SHARE :