ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ TNI ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน Net Riders 2015 ของ Cisco


    ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน Thailand CCENT Net Riders Competition 2015 ของ Cisco Networking Academy ในระดับ Asia Pacific และ Japan จาก ผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 405 ทีม

  ◄ นายเกียรติภูมิ เจริญพจน์วจนะ ได้รางวัลชนะเลิศประเทศไทย และ Asia Pacific


นายปิยะวัฒน์ ประสิทธิ์วรากุล  ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย  ►             


SHARE :