สโมสรโรตาแรคท์ TNI ทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ จังหวัดราชบุรี


สโมสรโรตาแรคท์ สถาบันเทคโนโลยีโทย-ญี่ปุ่น (TNI)
ทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2558 ณ

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

  

ทำการปรับปรุงอาคารเรียนสีสันสดใส

  

นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ อาทิ เต้นแอโรบิคในตอนเช้า และสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
SHARE :