รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี TNI มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Animation ของกระทรวงอุตสาหกรรม และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 Platinum Award ผลงาน ที่ล็อกล้อแบบพับได้ (Dynamic Car-Wheel-Lock) The 5th Global Competition on Systematic Innovation (GCSI) ซึ่งจัดขึ้นที่ Hong Kong University of Science and Technology ฮ่องกง ประเทศจีน


   

  
SHARE :